Αρχιτεκτονικές κατασκευές
1/28/2021

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Φερενίκη Βαταβάλη ]

Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής


κτ. Τοσίτσα (Π), 3ος όροφος


τηλ. 210 7723908

fax. 210 7723898   

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 20, 2005