Αστικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
10/23/2018
Skip Navigation Links : Αστικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός : Θέματα Ασκήσεων- Εργασιών

Θέματα Ασκήσεων- Εργασιών

Το αντικείμενο και οι στόχοι του μαθήματος, το περιεχόμενο και οι ενότητές του, το πρόγραμμα των διαλέξεων, καθώς και ζητήματα οργάνωσης, αξιολόγησης και βιβλιογραφίας, αναφέρονται στο Εισαγωγικό Σημείωμα - Εκφώνηση του μαθήματος.

Θέματα Ασκήσεων- Εργασιών  (υποσελίδες)

2005-2006  
2006-2007 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
2007-2008 ΔΕΛΤΑ ΙΛΙΣΣΟΥ
2008-2009 ΚΑΣΤΡΑΚΙ - ΗΕΤΩΝΙΕΣ ΠΥΛΕΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
2009-2010 Ψυρρή
Χάρτες Μεταξουργείου