Αστικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
10/22/2018

Εκπαιδευτικό υλικό

"Συγγρού: Αστική Λεωφόρος Πολιτισμού και Επιχειρηματικής Δραστηριότητα"

Συνάντηση Εργασίας (workshop), Αθήνα 2011

Αρχείο: teuxosneo1.pdf
Μέγεθος: 5.65 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 26, 2012
"Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών Αθήνα Χ 4"

Αθήνα 2011

Αρχείο: ATHINAx4SITE.ppt
Μέγεθος: 4.49 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, April 26, 2012
"Μορφή, ύψος και καταλληλότητα δένδρων και θάμνων"
[ Ι. Πολύζος, 2010 ]
Αρχείο: fyta_1.pdf
Μέγεθος: 9.03 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 15, 2012
"Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική & Βιώσιμες Πόλεις"
[ Μέρος 1 ]

Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός, UIA, TEE, ΕΜΠ, 2009

Αρχείο: ARES_Exhibition_Participants_1.pdf
Μέγεθος: 55.96 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 15, 2012
"Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική & Βιώσιμες Πόλεις"
[ Μέρος 2 ]

Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός, UIA, TEE, ΕΜΠ, 2009

Αρχείο: ARES_Exhibition_Participants_2.pdf
Μέγεθος: 40.04 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 15, 2012
"Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική & Βιώσιμες Πόλεις"
[ Μέρος 3 ]

Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός, UIA, TEE, ΕΜΠ, 2009

Αρχείο: ARES_Exhibition_Participants_3.pdf
Μέγεθος: 17.17 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 15, 2012
"Πράσινο Βιβλίο για τη διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας"
[ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2007 ]

Green Paper of towards a new culture of urban mobility

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 15, 2012
"Ο ρόλος του σχεδιασμού στη διαμόρφωση και προστασία ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος"

Παρουσίαση Δ. Πολυχρονόπουλος, 2007

Αρχείο: ENTAXI_2003.pdf
Μέγεθος: 5.33 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 15, 2012
"Φτιάχνοντας πόλεις για ποδήλατο"

Θάνος Βλαστός, Τίνα Μπιρμπίλη, Αθήνα 2001

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 15, 2012

Εκπαιδευτικό υλικό  (υποσελίδες)

Περιεχόμενα τεύχους σημειώσεων Στα πλαίσια του μαθήματος διανέμεται Τεύχος Σημειώσεων που περιλαμβάνει τα παρακάτω :
Βιβλιογραφία Ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία σχετικά με το μάθημα και συναφείς γνωστικές περιοχές