Αστικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
10/20/2018

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι διαδικτύου σχετικοί με το μάθημα και τις γνωστικές περιοχές που καλύπτει.

Σύνδεσμοι

Αστικό Περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, April 30, 2004
Projects for Public Spaces
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, April 30, 2004
Architectural Association Graduate School, Environment and Energy Studies Programme
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, April 30, 2004
PLEA - Passive and Low Energy Architecture
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, April 30, 2004
European Archive for Urban Public Space
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, April 30, 2004
Carfree.com
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, April 30, 2004
Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, ΕΜΠ

Ερευνητικά προγράμματα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 27, 2005
Αττικό Πράσινο

Για υφιστάμενους και διεκδικούμενους χώρους πρασίνου στο Λεκανοπέδιο

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 12, 2012