Κατασκευαστική ανάλυση και επέμβαση σε παραδοσιακό κτίσμα
12/18/2018

Περιεχόμενο μαθήματος

Παραδοσιακά οικοδομικά συστήματα. Αποκατάσταση και συντήρηση παραδοσιακών κτιρίων. Διερεύνηση της κατασκευής τους και επί τόπου κατασκευαστική αποτύπωση. Ανάλυση, με πλήρη τεκμηρίωση, των ζημιών και των αιτιών που τις προκάλεσαν.
Πρόταση επανάχρησης και αποκατάστασης των κτιρίων με έμφαση στις μεθόδους επισκευής και ενίσχυσής τους.

Περιεχόμενο μαθήματος  (υποσελίδες)

2006-07