Αρχιτεκτονική σύνθεση 5: κτίριο εκπαίδευσης και πολιτιστικών χρήσεων
12/18/2018

Περιεχόμενο μαθήματος

Σχεδιασμός κτιρίου εκπαίδευσης. Ανάπτυξη κατ’ έκταση. Εκπαιδευτικά συστήματα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κτιριακές προδιαγραφές. Έμφαση σε θέματα αντίληψης και οικειοποίησης του χώρου, σύνθεσης επαναλαμβανόμενων στοιχείων και οργανικής σχέσης κλειστού και υπαίθριου χώρου. Η ένταξη στο περιβάλλον της γειτονιάς και στον αστικό ιστό.

Περιεχόμενο μαθήματος  (υποσελίδες)