Κοινωνιολογία του Χώρου
4/22/2021

Κοινωνιολογία του Χώρου

Σύντομος τίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2012-2013
ΤομέαςΠολεοδομίας και Χωροταξίας (Τ2)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο4ο
ΔιδάσκοντεςΠ. Κουτρολίκου - Εκλεγμένη Επίκ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Μ. Αγγελίδης - Καθηγητής ΕΜΠ, Συντονιστής
Λοιπά ΣτοιχείαΏρες διδασκαλίας μαθήματος: Πέμπτη 15.30 - 17.15
Αίθουσα διδασκαλίας μαθήματος: Μ 228
Email επικοινωνίας: astikikoinwniologia@gmail.com

Κοινωνιολογία του Χώρου  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν την πόλη και επηρεάζονται (αλλά και επηρεάζουν) το σχεδιασμό της. Αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις προσεγγίσεις της πόλεις από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών, και ιδιαίτερα από την Αστική Κοινωνιολογία. Στόχος του είναι η κατανόηση των αιτιών των κοινωνικών ζητημάτων και η ανάπτυξη ειδικότερου προβληματισμού και κριτικής σκέψης που θα υποστηρίζουν και θα εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις διαδικασίες σχεδιασμού, παρέμβασης και επίλυσης προβλημάτων του αστικού χώρου.
Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών Το μάθημα αξιολογείται μέσω της τελικής εργασίας και της παρουσίασής της κατά το τελευταίο μάθημα. Η εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (ομάδα 2 ή 3 ατόμων). Τα επιλεγόμενο θέμα πρέπει να έχει συμφωνηθεί με τους διδάσκοντες και να αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν συζητηθεί στο μάθημα. Οι ομάδες και τα θέματα θα πρέπει να δηλωθούν μέχρι τις αρχές Απριλίου 2013 και να έχουν συζητηθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (και ειδικότερα στα εργαστήρια του μαθήματος). Οι ατομικές εργασίες είναι περίπου 2.500 λέξεις και οι ομαδικές υπολογίζονται αναλογικά. Θέματα Τελικής Εργασίας (επιλογή ανάμεσα από τα δύο): (α) Εναλλακτική χαρτογράφηση μιας γειτονιάς της Αθήνας / Αττικής: Αυτή η χαρτογράφηση περιλαμβάνει κοινωνικά χαρακτηριστικά, σημεία συγκέντρωσης (τυπικά ή άτυπα), κοινωνικά κέντρα ή δράσεις, κοινωνικά φαινόμενα κ.α. που θεωρείτε σημαντικά για τη συγκεκριμένη γειτονιά. Συνοδεύεται από μικρή ανάλυση ενός ή περισσοτέρων φαινομένων που αναφέρονται ή χαρακτηρίζουν την συγκεκριμένη γειτονιά. ή (β) Διαλέξτε έναν δημόσιο χώρο ή χώρο άτυπης συγκέντρωσης στην Αθήνα και αναλύστε τα τις ομάδες που τον χρησιμοποιούν, τις μεταξύ τους σχέσεις και κάποια πιθανά ζητήματα που συνδέονται με αυτόν (με βάση μίας ή περισσοτέρων από τις θεματικές του μαθήματος). Συνοδεύεται από μικρή ανάλυση των ποιοτήτων του συγκεκριμένου δημόσιου χώρου. Σημείωση: Και στις δυο περιπτώσεις ανάλυσης, είναι σκόπιμο να γίνεται αναφορά σε περιορισμένο αριθμό κειμένων του μαθήματος (ή και μόνο στο βασικό κείμενο του μαθήματος) ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις, Σεμινάρια, Συνέδρια, Διαγωνισμοί  
Επικοινωνία astikikoinwniologia@gmail.com (μέχρι αρχές Ιουνίου 2013) και angelidi@central.ntua.gr