Κοινωνιολογία του Χώρου
5/25/2020
Skip Navigation Links : Κοινωνιολογία του Χώρου : Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν την πόλη και επηρεάζονται (αλλά και επηρεάζουν) το σχεδιασμό της. Αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις προσεγγίσεις της πόλεις από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών, και ιδιαίτερα από την Αστική Κοινωνιολογία. Στόχος του είναι η κατανόηση των αιτιών των κοινωνικών ζητημάτων και η ανάπτυξη ειδικότερου προβληματισμού και κριτικής σκέψης που θα υποστηρίζουν και θα εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις διαδικασίες σχεδιασμού, παρέμβασης και επίλυσης προβλημάτων του αστικού χώρου.

Διδακτικές ενότητες & χρονοδιάγραμμα

1. Εισαγωγή στο μάθημα (28/2/13)

2. Κοινωνικές θεωρίες για την πόλη: Εισαγωγή & Ιστορική εξέλιξη (Π. Κουτρολίκου- 7/3/2013)

3. Κοινωνικές ομάδες, ταυτότητες και κοινωνικές σχέσεις (Π. Κουτρολίκου- 14/3/2013)

4. Κοινωνικές θεωρίες για την πόλη: Σύγχρονες θεωρίες (Μ. Αγγελίδης – 21/3/13)

5. Πολιτισμός & Πολιτισμική Κληρονομιά (Π. Κουτρολίκου - 28/3/2013)

6. Εργαστήριο Ι (4/4/13)

7. Ιδιωτικό, Δημόσιο και άλλοι χώροι… (Π. Κουτρολίκου - 11/4/2013)

8. Σύγχρονες Πόλεις και κοινωνικά Ζητήματα – κοινωνικές ανισότητες – κοινωνικός αποκλεισμός: το παράδειγμα της Αθήνας (Μ. Αγγελίδης – 18/4/13)

9. Σύγχρονες Πόλεις & Κοινωνικά Ζητήματα: Μετανάστευση και ένταξη (Π. Κουτρολίκου -25/4/13)

10. Σύγχρονες Πόλεις & Κοινωνικά Ζητήματα: Διαιρεμένες πόλεις (Π. Κουτρολίκου - 16/5/13)

11 Εργαστήριο ΙΙ (23/5/13)
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ΙΙ θα αποφασιστούν και οι ώρες των παρουσιάσεων του τελευταίου μαθήματος

12. Χώρος και κοινωνικά κινήματα (Π. Κουτρολίκου - 30/5/13)

13. Τελική παρουσίαση και παράδοση εργασιών και συζήτηση (6/6/13)

Κοινωνιολογια του χώρου - Περιγραφή μαθήματος & Βιβλιογραφία
Αρχείο: Koinvniologia toy xvroy 2013.pdf
Μέγεθος: 101.95 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 05, 2013