Κοινωνιολογία του Χώρου
5/25/2020
Skip Navigation Links : Κοινωνιολογία του Χώρου : Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσιάσεις Διαλέξεων

Βιβλία και κείμενα ελεύθερης πρόσβασης

Εκδόσεις ΕΚΚΕ Ελεύθερης Πρόσβασης

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε κάποια ενδιαφέροντα βιβλία σχετικά με την Αθήνα από Εκδόσεις ΕΚΚΕ Ελεύθερης Πρόσβασης http://www2.ekke.gr/news.php?id=28

Κοινωνικοί και Χωρικοί Μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου Αιώνα
Θ. Μαλούτας, Δ. Εμμανουήλ, Ε. Ζακοπούλου, Ρ. Καυταντζόγλου, Α. Χατζηγιάννη, 2009
http://arxeio.gsdb.gr/books/athens_2008.pdf

ΑΘΗΝΑ Κοινωνικές δομές, πρακτικές και αντιλήψεις: Νέες παράμετροι και τάσεις μεταβολής 1980-2000
Θ. Μαλούτας - Δ. Εμμανουήλ - Μ. Παντελίδου-Μαλούτα, 2006
http://arxeio.gsdb.gr/books/athens_2006.pdf