Πολεοδομικές επεμβάσεις στον αστικό χώρο
1/16/2019

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Φερενίκη Βαταβάλη ]

Τομέας Ποεοδομίας και Χωροταξίας

Τηλ. 210 7723818

Fax 2107723819

κτ. Τοσίτσα (Π), 1ος όροφος

 

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, February 24, 2005