Αρχιτεκτονική της πόλης
10/19/2018
Skip Navigation Links : Αρχιτεκτονική της πόλης : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο δημόσιος χώρος της σύγχρονης πόλης. Διερεύνηση επιλεγμένων περιπτώσεων αναπλάσεων κεντρικών περιοχών πόλεων στον ευρωπαϊκό χώρο. Ανάλυση του χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής στο δημόσιο χώρο. Σύγχρονες αναγνώσεις του δημόσιου χώρου.