Κατεύθυνση Α: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7Α
6/22/2021

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εμβάθυνση στις πολεοδομικές λειτουργίες σε συνάρτηση με την οικονομική- κοινωνική δομή και οργάνωση του αστικού χώρου.
Αστικές αναπλάσεις, νέες αναπτύξεις: διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων, πολεοδομική νομοθεσία. Εμβάθυνση σε θέματα ιστού πόλης: στοιχεία και τύποι οργάνωσης, σχέσεις κτισμένο- άκτιστου, ιδιωτικού- δημόσιου χώρου, εξέλιξη και μετασχηματισμοί.