Αρχιτεκτονική υπαιθρίων δημοσίων χώρων σε αστικό και φυσικό τοπίο
9/26/2022

Περιεχόμενο Μαθήματος

Κοινόχρηστοι χώροι. Προσέγγιση, μεθοδολογία διερεύνησης και σχεδιασμός του χώρου κοινόχρηστων δραστηριοτήτων. Εσωτερικοί και υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι. Σχέση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Ένταξη στον αστικό ιστό. Εμβάθυνση σε θέματα διαμόρφωσης υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου. Έμφαση στα τεχνητά και φυσικά στοιχεία που ορίζουν που ορίζουν το χώρο.

Περιεχόμενο Μαθήματος  (υποσελίδες)