Πλαστικές κατασκευές και εγκαταστάσεις με χρήση στοιχείων προηγμένης τεχνολογίας.
1/25/2021

Περιεχόμενο μαθήματος

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Πλαστικές διαδραστικές διαλογικές κατασκευές και εγκαταστάσεις (μηχανικές, ρομποτικές, αρθρωτές, μεταλλασσόμενες, κινούμενες κλπ.) για την ανάπτυξη νέων αισθητικών και επικοινωνιακών δυνατοτήτων στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό περιβάλλον.