Οι πόλεις στην Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο. Η πόλη και το νερό
10/21/2018

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα «Ειδικά θέματα πολεοδομίας: Οι πόλεις στην Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο» στρέφει το ενδιαφέρον του προς την πόλη, ως φαινόμενο κρίσιμο για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ως επίκεντρο των δραστηριοτήτων και ως μοχλό ανάπτυξης των κοινωνιών που συνθέτουν τον ευρωπαϊκό χώρο. Δίνοντας έμφαση στα ζητήματα που συνδέουν ή διαφοροποιούν την σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία, το μάθημα εξετάζει την κληρονομιά, τις εμπειρίες, τα προβλήματα και τις προοπτικές των πόλεων σε συνάρτηση με τις δράσεις, τις προϋποθέσεις και τους στόχους του σχεδιασμού. Η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να αγνοήσει τις προκλήσεις που αντιπροσωπεύει για τον πολεοδομικό και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό η άρρηκτη σχέση αστικού και περιφερειακού χώρου, η οποία προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία στο επίπεδο του μητροπολιτικού συγκροτήματος και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιγραφή μαθήματος
Αρχείο: Ekfonisi_2012_13.pdf
Μέγεθος: 205.60 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 05, 2013
Πρόγραμμα μαθήματος
Αρχείο: PROGRAMMA MAUHMATOS.pdf
Μέγεθος: 128.54 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, March 05, 2013