Οι πόλεις στην Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο. Η πόλη και το νερό
10/24/2018

Σύνδεσμοι

Δίκτυο ευρωπαϊκών μητροπολιτικών περιφερειών και περιοχών Metrex
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 29, 2006
Planning and Planning Related Organisations and Websites
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 29, 2006
Index to Planning Bibliographies
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 29, 2006
Johannesburg Summit 2002
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 29, 2006
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 29, 2006
European Green Building Forum
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, March 29, 2006
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ-ΧΑΡΤΕΣ
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 27, 2008
Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη & Προστασία Φυσ.Περιβάλλοντος στη Νήσο Σκιάθο
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, May 27, 2008

Σύνδεσμοι  (υποσελίδες)