Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού
4/20/2021

Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού

Σύντομος τίτλος
Ακαδημαϊκό Έτος2006-2007
ΕξάμηνοΕΑΡΙΝΟ
ΔιδάσκοντεςΕλίζα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ, Καθηγήτρια ΕΜΠ (υπεύθυνη μαθήματος), Μ. Μάρκου, Λέκτορας ΕΜΠ, Ιωάννης Σαγιάς, Επικ.Καθηγητής ΕΜΠ

Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο Μαθήματος Εννοιολογικά ζητήματα μεθοδολογίας και σχεδιαστικής πρακτικής: θεωρητικές επιρροές, αξιολόγηση εμπειρίας. Αναπτυξιακές επιλογές και χωρική διάρθρωση, βιώσιμη ανάπτυξη: Αντιφάσεις και διλήμματα Ρύθμιση του χώρου και περιβαλλοντικός σχεδιασμός: Ερμηνευτικά πλαίσια. Νέες στρατηγικές ρύθμισης. Η Ελληνική και η διεθνής εμπειρία.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Μεταπτυχιακές Σπουδαστικές Εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Επικοινωνία  
Ανακοινώσεις