Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού
10/19/2018

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εννοιολογικά ζητήματα μεθοδολογίας και σχεδιαστικής πρακτικής: θεωρητικές επιρροές, αξιολόγηση εμπειρίας.
Αναπτυξιακές επιλογές και χωρική διάρθρωση, βιώσιμη ανάπτυξη: Αντιφάσεις και διλήμματα

Ρύθμιση του χώρου και περιβαλλοντικός σχεδιασμός: Ερμηνευτικά πλαίσια.

Νέες στρατηγικές ρύθμισης. Η Ελληνική και η διεθνής εμπειρία.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος
Αρχείο: periexomeno[1]-2.doc
Μέγεθος: 180.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 26, 2011