Πολιτικές για τις πόλεις, το περιβάλλον και την χωρική ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
10/19/2018

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στην δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, οι ελληνικές πόλεις είναι όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία τους «ευρωπαϊκές». Η πρωτοφανής κρίση που αντιμετωπίζουν σήμερα όσο και οι προοπτικές υπέρβασής της είναι όσο ποτέ συνδεδεμένες με την ενσωμάτωσή τους στην Ευρώπη.
Από την άλλη πλευρά, η σημερινή κρίση δεν είναι μόνο «γενική». Είναι ταυτόχρονα και τοπική, «αστική», είναι κρίση των πόλεων και μάλιστα κρίση όχι μόνο της ανάπτυξης αλλά και (ταυτόχρονα) κρίση του περιβάλλοντος των πόλεων.
Η διέξοδος των ελληνικών πόλεων από την κρίση έχει αναμφίβολα να κάνει με την εφαρμογή καλύτερων πολιτικών για τις πόλεις, ελληνικών πολιτικών με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.
Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να εξετάσουμε, να «γνωρίσουμε» τις έννοιες και τα εργαλεία εφαρμογής πολιτικών για τις πόλεις, το περιβάλλον και την χωρική ανάπτυξη γενικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) και ευρύτερα την Ευρώπη και την εφαρμογή τους στην Ελλάδα.
Άξονα της θεματολογίας αποτελούν οι πολιτικές παρέμβασης στις πόλεις. Δίνεται έμφαση στις νεώτερες προσεγγίσεις αυτής της παρέμβασης, οι οποίες τονίζουν την ανάγκη ένταξής της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «αειφορίας» του περιβάλλοντος και ευρύτερα της χωρικής ανάπτυξης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

_ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΑΣΚΗΣΗ 2013
Αρχείο: PERIEXOMENO MAUHMATOS-ASKHSH-2013.pdf
Μέγεθος: 286.18 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, February 25, 2013