Πολιτικές για τις πόλεις, το περιβάλλον και την χωρική ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
10/23/2018

Εκπαιδευτικό Υλικό

Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης:Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013
[ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ]
Αρχείο: 050706osc_el.pdf
Μέγεθος: 1.86 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 20, 2006
Προς μια θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον
[ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Αρχείο: com2004_0060el01.pdf
Μέγεθος: 673.29 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 20, 2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με μια θεματική στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον
[ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ]
Αρχείο: com_2005_0718_el.pdf
Μέγεθος: 248.67 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 20, 2006
3rd Report on Economic and Social Cohesion-conclusions
[ EUROPEAN COMMISSION ]
Αρχείο: cohesion3_conclusion_en.pdf
Μέγεθος: 220.56 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 20, 2006
Η ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
[ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ]
Αρχείο: com2006_0134el01.pdf
Μέγεθος: 240.39 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, January 23, 2007
Leipzig Charter on Sustainable European Cities, 2007

Xάρτης της Λειψίας για τις Βιώσιμες πόλεις,24 Μαϊου 2007 [Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Χωροταξίας].

Αρχείο: Leipzig-Charter-on-Sustainable-European-Cities-agreed-on-24-May-2007.pdf
Μέγεθος: 74.37 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 20, 2009
Territorial Agenda of the European Union, 2007.

Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως συμφωνήθηκε στις 25 Μαϊου 2007 [Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Χωροταξίας].

Αρχείο: Territorial-Agenda-of-the-European-Union-Agreed-on-25-May-2007-accessible.pdf
Μέγεθος: 55.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 20, 2009