Χωρική ολοκλήρωση σε παγκόσμ. & τοπικό επίπεδο. Επιπτώσεις για τη θεωρία & τις ρυθμιστικές πολιτικές
9/30/2020

Χωρική ολοκλήρωση σε παγκόσμ. & τοπικό επίπεδο. Επιπτώσεις για τη θεωρία & τις ρυθμιστικές πολιτικές

Ακαδημαϊκό Έτος2010-2011
ΕξάμηνοΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΔιδάσκοντεςΕ.Παναγιωτάτου (υπεύθυνη μαθήματος), Μ. Μάρκου, Ι.Σαγιάς, Μ.Σπουρδαλάκης

Χωρική ολοκλήρωση σε παγκόσμ. & τοπικό επίπεδο. Επιπτώσεις για τη θεωρία & τις ρυθμιστικές πολιτικές  (υποσελίδες)