Όψεις του Αστικού Τοπίου στο Δημόσιο Χώρο
10/28/2020

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η κριτική θεωρία και οι μέθοδοι σχεδιασμού, που αφορούν στο δημόσιο αστικό χώρο.

Η θεωρητική πλευρά του ζητήματος αναπτύσσεται μέσα από τις ερμηνείες του αστικού τοπίου ως προϊόν συγκεκριμένων πολιτισμικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που διαμορφώνουν τα πλαίσια εκτύλιξης της καθημερινότητας αλλά και των ιστορικών στιγμών της αστικής ζωής.

Στο μάθημα παράλληλα με την ανάδειξη και κατανόηση των ποικίλων αλληλεπιδράσεων που διαμορφώνουν μια διαλεκτική των αντιθέσεων και μετασχηματισμών του τοπίου της πόλης, επιδιώκεται η εξοικείωση των σπουδαστών με μια σειρά ζητημάτων και σύγχρονων προβληματισμών του σχεδιασμού, που αφορούν στην μορφολογική και λειτουργική συγκρότηση του δημόσιου αστικού χώρου. Τελική πρόθεση του μαθήματος παραμένει η σταδιακή απάντηση στο ερώτημα του ορισμού του τοπίου μέσα στο δημόσιο χώρο.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αναλυτική παρουσίαση μαθήματος
Αρχείο: metaptuxiako earino 2012-13.pdf
Μέγεθος: 282.04 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, February 26, 2013