Όψεις του Αστικού Τοπίου στο Δημόσιο Χώρο
10/28/2020
Skip Navigation Links : Όψεις του Αστικού Τοπίου στο Δημόσιο Χώρο : Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών

Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών

Το αντικείμενο και οι στόχοι του μαθήματος, το περιεχόμενο και οι ενότητές του, το πρόγραμμα των διαλέξεων, καθώς και τα ζητήματα οργάνωσης, αξιολόγησης και βιβλιογραφίας, αναφέρονται στο Εισαγωγικό Σημείωμα - Εκφώνηση του μαθήματος

Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  (υποσελίδες)

Βλ. ιστοσελίδα χειμερινού μαθήματος με τίτλο: Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του Σχεδιασμού και της Οικιστικής Ανάπτυξης