Παγκοσμιοποίηση και Μετασχηματισμοί της Πόλης και του Χώρου
4/20/2021

Παγκοσμιοποίηση και Μετασχηματισμοί της Πόλης και του Χώρου

Σύντομος τίτλος
Ακαδημαϊκό Έτος2011-2012
ΕξάμηνοΕαρινό
ΔιδάσκοντεςΣοφία ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Περιγραφή ΜαθήματοςΣτόχος του μαθήματος είναι η γνώση των μετασχηματισμών σε διεθνές επίπεδο, που επέφεραν αναδιατάξεις στη συγκρότηση των πόλεων και του χώρου, τόσο του εθνικού, όσο και του παγκόσμιου οικονομικού χώρου. Στο πλαίσο αυτό εξετάζονται ζητήματα όπως :

1 Ο μετασχηματισμός των κέντρων του καπιταλισμού και της περιφέρειάς του (Δεύτερος και Τρίτος Κόσμος)

2. Ο Νεοφιλελευθερισμός ως έκφραση μίας νέας εποχής στον καπιταλιστικό χώρο (παγκοσμιοποίηση)

3. Η χρηματιστική κερδοσκοπία - Ο Καπιταλισμός Καζίνο

4. Η πληροφορική τεχνολογία και ο ρόλος της ως τεχνολογικής βάσης του νέου σταδίου ανέλιξης του καπιταλισμού

5 Η υπέρβαση των συνόρων του έθνους-κράτους και η δημιουργία ενός ενιαίου παγκόσμιου οικονομικού χώρου

6. Οι μετασχηματισμοί της σύγχρονης πόλης στα κέντρα του καπιταλισμού

7. Οι μετασχηματισμοί της σύγχρονης πόλης στην περιφέρεια του καπιταλισμού

Παγκοσμιοποίηση και Μετασχηματισμοί της Πόλης και του Χώρου  (υποσελίδες)

Εκπαιδευτικό Υλικό ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Σοφία Ν. Αντωνοπούλου, Σύγχρονος Καπιταλισμός και Παγκοσμιοποίηση, Εξάντας, Αθήνα 2008 Το βιβλίο βρίσκεται σε περισσότερα από ένα αντίτυπα στη βιβλιοθήκη της Σχολής ******* 2. Σοφία Ν. Αντωνοπούλου, Ο Μεταπολεμικός Μετασχηματισμός και το Οικιστικό Φαινόμενο 1950-1980, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1991 Το βιβλίο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Σχολής ******* 3. Σοφία Ν. Αντωνοπούλου, Η Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση, Ουτοπία, τχ. 83, Ιαν. - Φεβρ. 2009 ****** 4. Sophia N. Antonopoulou, The Global Financial Crisis, The International Journal of Inclusive Democracy, Autumn 2009/Winter 2010 ******* 5. Sophia N. Antonopoulou, The Process of Globalisation and Class Transformation in the West, Democracy & Nature, Vol. 6, No 1, March 2000 ****** 6. Σοφία Ν. Αντωνοπούλου, H Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας, ο Νεοφιλελευθερισμός και η Κοινωνία των 2/3, Ουτοπία, τχ. 35, 1999 ****** Οι φοιτητές/τριες θα επιλέξουν από την παραπάνω βιβλιογραφία ανάλογα με το θέμα τους Θα αναζητήσουν και πρόσθετη βιβλιογραφία ανάλογα με το θέμα τους. ************ Τα άρθρα βρίσκονται παρακάτω στον φάκελλο ΑΡΘΡΑ
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών ** Οι απόψεις περί παγκοσμιοποίησης** **Η αποβιομηχάνιση των κεντρικών καπιταλιστικών χωρών και η κοινωνία της πληροφορίας** ** Η πληροφορική τεχνολογία** ** Οι μετασχηματισμοί της πόλης στα κέντρα του καπιταλισμού και την περιφέρειά του στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης** **Η υπέρβαση των συνόρων του έθνους-κράτους και η δημιουργία ενός ενιαίου παγκόσμιου οικονομικού χώρου** ** Οι φοτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν άλλο θέμα, εκτός του παραπάνω καταλόγου, αρκεί βέβαια να βρίσκεται εντός του περιεχομένου του μαθήματος
Περιεχόμενο μαθήματος  
Μεταπτυχιακές Σπουδαστικές Εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Επικοινωνία  
Ανακοινώσεις  
ΑΡΘΡΑ