Παγκοσμιοποίηση και Μετασχηματισμοί της Πόλης και του Χώρου
8/5/2020

Εκπαιδευτικό Υλικό

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Σοφία Ν. Αντωνοπούλου, Σύγχρονος Καπιταλισμός και Παγκοσμιοποίηση, Εξάντας, Αθήνα 2008
Το βιβλίο βρίσκεται σε περισσότερα από ένα αντίτυπα στη βιβλιοθήκη της Σχολής *******


2. Σοφία Ν. Αντωνοπούλου, Ο Μεταπολεμικός Μετασχηματισμός και το Οικιστικό Φαινόμενο 1950-1980, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1991
Το βιβλίο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Σχολής *******

3. Σοφία Ν. Αντωνοπούλου, Η Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση, Ουτοπία, τχ. 83, Ιαν. - Φεβρ. 2009 ******

4. Sophia N. Antonopoulou, The Global Financial Crisis, The International Journal of Inclusive Democracy, Autumn 2009/Winter 2010 *******

5. Sophia N. Antonopoulou, The Process of Globalisation and Class Transformation in the West, Democracy & Nature, Vol. 6, No 1, March 2000 ******

6. Σοφία Ν. Αντωνοπούλου, H Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας, ο Νεοφιλελευθερισμός και η Κοινωνία των 2/3, Ουτοπία, τχ. 35, 1999 ******

Οι φοιτητές/τριες θα επιλέξουν από την παραπάνω βιβλιογραφία ανάλογα με το θέμα τους
Θα αναζητήσουν και πρόσθετη βιβλιογραφία ανάλογα με το θέμα τους. ************


Τα άρθρα βρίσκονται παρακάτω στον φάκελλο ΑΡΘΡΑ

Εκπαιδευτικό Υλικό  (υποσελίδες)