Παγκοσμιοποίηση και Μετασχηματισμοί της Πόλης και του Χώρου
8/5/2020

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Δάφνη Κοκκίνη ]

Σοφία Αντωνοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

τηλ. 210 7723866

fax. 210 7723819

e-mail: santon@central.ntua.gr

Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, κτ. Τοσίτσα (Π), 1ος όροφος 

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, February 10, 2005