Αρχές συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών για το σχεδιασμό του χώρου
10/24/2018

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Υλοποίηση Χωρικών Εννοιών και Μοντέλων σε ΣΓΠ. Στοιχεία Χωρικής Ανάλυσης. Χρήση των ΣΓΠ στο Σχεδιασμό και την Λήψη Χωρικών Αποφάσεων. Μοντέλα Οπτικοποίησης Αστικού Χώρου.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο και Στόχοι
[ Δάφνη Κοκκίνη ]
Αρχείο: 12E 2004-05 Kaboyras.doc
Μέγεθος: 27.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, February 10, 2005