Αρχές συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών για το σχεδιασμό του χώρου
10/19/2018

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Δάφνη Κοκκίνη ]

Μαρίνος Κάβουρας, Αν.Καθηγητής - Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων

email mkav@survey.ntua.gr

τηλ.  210 772 2731
fax.  210 772 2734

κτ. Τοπογρ. Πτ.Α (Ζ) Β` Όροφος  

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, April 01, 2005