Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση 1
1/28/2021
Skip Navigation Links : Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση 1 : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής. Τα στοιχεία του χώρου, η γεωμετρία του, το βασικό του λεξιλόγιο, η κατανόηση του, τα μέσα και οι τεχνικές αναπαράστασης του. Πρώτη προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας : σύλληψη, διερεύνηση, διατύπωση, επεξεργασία, οριστικοποίηση, παρουσίαση ιδέας. Εισαγωγή στις έννοιες της κίνησης και της στάσης του φωτός, της κλίμακας, των αναλογιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος  (υποσελίδες)