Αρχιτεκτονική σύνθεση 3: κατοικία
1/21/2019
Skip Navigation Links : Αρχιτεκτονική σύνθεση 3: κατοικία : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σχεδιασμός κτιρίου μικρής κλίμακας. Εφαρμογή σε θέμα κατοικίας. Αποτυπώσεις συγκεκριμένων χώρων κατοικίας. Παρατήρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των αντικειμένων καθημερινής χρήσης και των χώρων που ορίζονται στην κατοικία. Τα υλικά και η κατασκευή ως στοιχεία ολοκληρωμένης διατύπωσης της μορφής. Οργάνωση και επεξεργασία του κλειστού και του υπάιθριου χώρου. Ενταξη του κτιρίου στο άμεσο περιβάλλον. Σχέση χώρου και τρόπου ζωής. Ομοιότητες και αντιθέσεις διαφορετικών τρόπων ζωής και η αποτύπωσή τους στο χώρο. Η τυπολογία της κατοικίας και η πραγματικότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Κατοικία και αντικείμενο. Σχέση ιδιωτικού χώρου και αντικειμένων. Σχέση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου.
Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο προδιαγραφών και μεθοδολογίας του μαθήματος θα εισαχθεί η οπτική του φύλου σε ορισμένα φροντιστήρια, ενσωματώνοντας τις διαφορές φύλου των χρηστών στη φάση της διατύπωσης του κτιριολογικού προγράμματος και στη φάση του σχεδιασμού.

Περιεχόμενο Μαθήματος  (υποσελίδες)