Αρχιτεκτονική σύνθεση 3: κατοικία
1/16/2019

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Τομέας 1 (Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού)
Τηλ. 210 772 3374
Fax. 210 7723857
Κτίριο Τοσίτσα, 2ος όροφος

Τομέας 3 (Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας & Σχεδιασμού)
Tηλ. 210 772 3567
Κτίριο Τοσίτσα, 4ος όροφος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 08, 2007