Αρχιτεκτονική σύνθεση 4: Κοινωνική κατοικία Αρχ.Παρεμβάσεις σε συγκρότημα Λεωφ.Αμφιθέας (Τομέας 3)
10/19/2018

Σύνδεσμοι

Υλικό υποστήριξης του μαθήματος βρισκεται και στη διευθυνση http://courses.arch.ntua.gr/housing.html
(ανοιχτός χώρος εκπαίδευσης και έρευνας "Κατοικία και πόλη")

Σύνδεσμοι

Κατοικία και πόλη

Ανοιχτός χώρος έρευνας και εκπαίδευσης
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 15, 2010