Το σχέδιο ως διαδικασία κατανόησης και ερμηνείας του χώρου
10/19/2018

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εντοπισμός του θέματος στον χώρο.
Οργάνωση της σχεδιαστικής επιφάνειας.
Άξονες συμμετρίας και ασυμμετρίας.
Δυναμική της έννοιας του ύψους και του πλάτους.
Αντιστοιχία των σημείων για την οργάνωση επιφανειών, σχημάτων, επιπέδων, όγκων.
Ποιοτικές διαφοροποιήσεις της γραμμής-εντάσεις.