Το σχέδιο ως διαδικασία κατανόησης και ερμηνείας του χώρου
10/20/2018