Συγκρότηση των στοιχείων που συνθέτουν το χώρο, μέσω της Ζωγραφικής.
9/25/2020

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οργάνωση της μεταφοράς του θέματος στη σχεδιαστική επιφάνεια.
Αναγνώριση των σχημάτων, κενά-πλήρη.
Οργάνωση γεωμετρική των σκιερών και φωτεινών περιοχών και επιπέδων, εντάσεις.
Αφαιρέσεις-Αλλοιώσεις-Αντιθέσεις-Αναγωγές.