Συγκρότηση των στοιχείων που συνθέτουν το χώρο, μέσω της Ζωγραφικής.
1/24/2018