Συγκρότηση των στοιχείων που συνθέτουν το χώρο, μέσω της Ζωγραφικής.
4/25/2018