ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ α κατεύθυνση ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, β κατεύθυνση ΠΛΑΣΤΙΚΗ.
8/5/2020

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: Εκδήλωση των χρωμάτων με αντιθέσεις, διαιρέσεις, αναμίξεις, εντάσεις, συνδέσεις, ουδετεροποιήσεις.Ζωγραφική ερμηνεία του δημόσιου χώρου. Αντιληπτικά και αναπαραστατικά ζητήματα του χώρου.
ΠΛΑΣΤΙΚΗ: Πλαστικές εφαρμογές σε πολλαπλά μέσα και υλικά, με χρήση και νέων τεχνολογιών απεικόνισης και αναπαράστασης στον αρχιτεκτονικό χώρο.