Ακουστική και Σχεδιασμός Χώρων Ακρόασης
10/21/2018

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Φερενίκη Βαταβάλη ]

Γεώργιος Κοντορούπης, Καθηγητής

τηλ. 210 7722220

210 7723933

fax. 210 7722221

e-mail: gkontor@central.ntua.gr

Γραφείο, κτ.Τοσίτσα (Π), 3ος όροφος
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 03, 2005