Περιβαλλοντικός βιοκλιματικός σχεδιασμός και αναβάθμιση της πόλης
4/20/2021

Περιβαλλοντικός βιοκλιματικός σχεδιασμός και αναβάθμιση της πόλης

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 6ου
Ακαδημαϊκό Έτος2004-2005
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ'επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο6ο
Λοιπά Στοιχεία3 ώρες

Περιβαλλοντικός βιοκλιματικός σχεδιασμός και αναβάθμιση της πόλης  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος Κατανόηση των εννοιών του περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού και της αλληλεξάρτησης του αστικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών παραμέτρων του αστικού περιβάλλοντος. Σχεδιαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο ή/και στα κτίρια και στον άμεσο υπάιθριο χώρο τους.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία