ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 5. ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
8/23/2019

Περιεχόμενο μαθήματος

Μοντερνισμός. Το πνεύμα του νεωτερισμού στην αρχιτεκτονική και την τέχνη από το τέλος του 19ου αιώνα ως τη δεκαετία του 1950. Το μοντέρνο κίνημα στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία του μεσοπολέμου.