Ε.Θ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 6ου: Κάλυψη Χώρων Μεγάλου Ανοίγματος
11/29/2020

Περιεχόμενο μαθήματος

Εφαρμοσμένη αναλυτική θεώρηση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Διερευνητική σύνθεση έργου με ειδικές απαιτήσεις (κάλυψη με στατικούς φορείς μεγάλου ανοίγματος), με έμφαση στις παραμέτρους κατασκευής και μορφής και τις μεταξύ τους σχέσεις.