Μνημειακή ζωγραφική στην Ελλάδα από το Βυζάντιο ως σήμερα
9/25/2020

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Φερενίκη Βαταβάλη ]

Μελίτα Εμμανουήλ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

τηλ. 2107723308

fax 2107723307

e-mail: melemman@central.ntua.gr

 

Αικατερίνη Πατσουμά, Επίκουρος Καθηγήτρια

τηλ. 2107723349

fax. 2107723307

e-mail: ter2pa3@central.ntua.gr
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, February 23, 2005