Εισαγωγικές αντιληπτικές αρχές της πλαστικής
12/14/2018

Εκπαιδευτικό Υλικό

Η Πλαστική ως γλώσσα και επικοινωνία. Σημείο, γραμμή, επιφάνεια, όγκος, κλίμακα, άξονες, δομή, μορφή. Πλαστικές κατασκευές για την οπτική και απτική αντίληψη της φυσικής και τεχνικά επεξεργασμένης ύλης. Αρχαία Ελληνική Πλαστική, μελέτη και αποτύπωση κυκλαδικού ειδώλιου σε πηλό με μεταλλικό σκελετό.