Τεχνολογία δομήσιμων υλών, γενικό μέρος
6/3/2020

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι γενικές ιδιότητες των υλικών (φυσικές, φυσικομαθηματικές, φυσικοχημικές) και η τεχνολογική τους συμπεριφορά. Η τεχνική των μετρήσεων. Κονίες, τσιμέντο και αδρανή κονιάματα. Προστασία από τη θερμότητα και το ψύχος. Μέθοδοι και υλικά θερμομόνωσης. Εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις επί πίνακος.