Τεχνολογία δομήσιμων υλών, ειδικό μέρος
6/3/2020

Περιεχόμενο μαθήματος

Υλικά προστατευτικών επιστρώσεων επιφανειών. Χρώματα. Φυσικοί λίθοι, μάρμαρα, τεχνητοί λίθοι, πλάκες, ξύλο, γυαλί και λοιπά υλικά. Σκυρόδεμα (ιδιότητες νωπού και σκληρυνθέντος σκυροδέματος, ειδικά σκυροδέματα). Σίδηρος, χάλυβας και άλλα μέταλλα. Εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις επί πίνακος.