Ειδικά θέματα φέροντος οργανισμού κτιριοδομικών έργων
4/22/2021

Ειδικά θέματα φέροντος οργανισμού κτιριοδομικών έργων

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ.ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8ου
Ακαδημαϊκό Έτος2012
ΤομέαςΣυνθέσεων τεχνολογίας αιχμής (Τ4)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ'επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο8ο
ΔιδάσκοντεςΕ. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ, Καθηγητής
Λοιπά ΣτοιχείαΏρες διδασκαλίας μαθήματος: Πέμπτη 15.30-18.15
Αίθουσα διδασκαλίας μαθήματος: Τ101

Γενικές Ανακοινώσεις

Αρχείο: ektakth e.u.8.doc
Μέγεθος: 24.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 04, 2013
3/4/2013 Ημερομηνία Έκτακτης Εξεταστικής
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, February 28, 2013
2/28/2013 Έναρξη Μαθημάτων


Το μάθημα θα ξεκινήσει κανονικά την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα.

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Ειδικά θέματα φέροντος οργανισμού κτιριοδομικών έργων  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος Έδαφος θεμελιώσεως και ειδικά θέματα θεμελιώσεων. Αντιστηρίξεις εκσκαφών-προβλήματα και μέθοδοι αντιμετώπισής τους. Προεντεταμένο σκυρόδεμα. Πεδίο εφαρμογών, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Χάλυβες προεντάσεως. Προκατασκευή φερόντων στοιχείων (δοκίδες, δοκοί, στύλοι και τοιχία, πέδιλα). Κωδικοποίηση γεωμετρίας, ποσοτήτων, βάρους και οπλισμού. Πυρκαϊά και φέρων οργανισμός. Συμπεριφορά, αξιολόγηση και αντιμετώπιση. Μέτρα παθητικής πυροπροστασίας φερόντων στοιχείων. Φέροντες λιθόδμητοι τοίχοι. Χαρακτηριστικά και ποιότητα συνιστώντων υλικών. Προβλήματα και μέθοδοι επισκευής ζημιών. Λοιπές επεμβάσεις, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ζημιές και φθορές, μέθοδοι αποκατάστασης και συντήρησης.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία