Στατιστική
4/20/2021

Στατιστική

Σύντομος τίτλοςΣΤΑΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2006-2007
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ'επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο4ο
Λοιπά ΣτοιχείαΤετάρτη 15.30-17.15, Μ228

Στατιστική  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος Στοιχεία Συνδυαστικής. Βασικές κατανομές (διωνυμική, κανονική κλπ). Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής (ιστόγραμμα, μέτρα θέσης και μεταβλητότητας κλπ.). Εκτιμητική. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων για έναν ή δύο πληθυσμούς.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία