Φυσική
4/22/2021

Φυσική

Σύντομος τίτλοςΦΥΣΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2006-2007
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο4ο
Λοιπά ΣτοιχείαΏρες διδασκαλίας μαθήματος: Τετάρτη 15.30-17.15
Αίθουσα διδασκαλίας μαθήματος: Μ 228

Φυσική  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος Γενικοί νόμοι της Φυσικής. Πεδία. Δομή της ύλης. Εφαρμογές στις τεχνολογίες αιχμής. Περιοδικά φαινόμενα. Ήχος, ακουστική, ακουστική χώρων. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ακτινοβολία. Κβαντική θεωρία. Όραση, χρώματα. Ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ασκήσεις, επιδείξεις, επισκέψεις σε εργαστήρια.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία