Από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο
9/18/2019
Skip Navigation Links : Από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο : Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο. Ιστορική και πολιτισμική θεώρηση, μελέτη μορφών τέχνης, εικονογραφικών τύπων και τεχνοτροπικών ιδιαιτεροτήτων που επιβίωσαν από τη μία εποχή στην άλλη.